i

Direct zelf regelen?

  • Wilt u uitleg over uw aanslagbiljet?
  • Wilt u meer informatie over de brief die u ontvangen heeft? Typ  hiernaast, in het menu rechts, de eerste drie cijfers van het ‘Kenmerk BghU’ in.
  • Automatische incasso of kwijtschelding aanvragen? Dit kan via het self-servicenummer: 088-0640380 of via Mijn BghU.
  • Wilt u uw aanslag gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen digitaal inzien, of een taxatieverslag van uw woning bekijken, ga dan naar Mijn BghU – dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

Belastingsamenwerking

De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat dit voor u betekent? Klik dan op uw gemeente of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het rechtermenu.

Wat vindt u van onze website