i

Direct zelf regelen?

  • Heeft u een aanmaning ontvangen, maar heeft u de aanslag gemist? Dan hebben wij de aanslag waarschijnlijk naar uw berichtenbox in Mijn Overheid gestuurd. Voor meer informatie, klik hier.
  • Uitleg over uw aanslagbiljet?
  • Informatie over uw brief? Typ rechts hiernaast bij ‘Zoeken op briefkenmerk BghU’ de eerste drie cijfers van het ‘Kenmerk BghU’ in.
  • Automatische incasso? 088-0640380 of via Mijn BghU (24/7)
  • Kwijtschelding aanvragen? 088-0640380 of via Mijn BghU (24/7)
  • Onze afhandeltermijnen voor bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken kunt u hier vinden.
  • Een taxatieverslag? Ga naar Mijn BghU (24/7)
  • Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
  • WOZ-waarde opvragen? Met een filmpje leggen we uit hoe de WOZ-waarde is opgebouwd. Heeft u nog geen aanslag met WOZ waarde ontvangen? Eind maart en eind april zullen er nog een aanzienlijk aantal aanslagen met een WOZ waarde worden verstuurd. Wij versturen een aanzienlijk deel van onze aanslagen via Mijn Overheid. Het kan zijn dat u uw aanslag inmiddels heeft ontvangen via de berichtenbox van Mijn Overheid. Voor meer informatie, klik hier.
  • Vraag over de OZB? In onderstaand filmpje wordt de OZB uitgelegd:

Belastingsamenwerking

De BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat dit voor u betekent? Klik dan op uw gemeente of het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het rechtermenu.